Europejska Konwencja Zwierząt Domowych | www.konwencja.org.pl
Europejska konwencja ochrony zwierząt domowych - TAK!
Witryna informacyjna Fundacji dla Zwierząt "Argos"
o Europejskiej konwencji ochrony zwierząt domowych. (21.04.2008)

Rada Europy i jej konwencje

Europejska konwencja ochrony zwierząt domowych (ETS 125)